Fysiska tester och Social Engineering (SE)

Vad innebär ett fysiskt penetrationstest?

Ett fysiskt penetrationstest kan involvera social engineering, phishing, och andra metoder i syfte att komma åt dokument eller hårdvara på plats. Det är en typ av säkerhetstestning där testaren ser över en organisations förmåga att stoppa ett riktigt intrång av en kapabel operatör.

Dessa tester är i de allra flesta fallen menade att utföras på ett icke-destruktivt sätt, ofta med slutsyftet att bevisa att det går att få tillträde till ett visst utrymme, fysisk tillgång till viss utrustning eller möjlighet att placera utrustning på plats. Denna utrustning kan vara så enkel som en USB-sticka eller en trådlös anslutningspunkt inkopplad i er infrastruktur.

De digitala framstegen inom säkerhet håller kapp med attackerna men i vår erfarenhet så är den fysiska säkerheten ofta bortglömd då de inte nämns i många kravspecifikationer. Ett fysiskt penetrationstest kan göras på relativ kort tid men kan ge enorma insikter i ert företags - och dessutom personalens - säkerhetsmedvetande.

Varför borde man utföra dessa tester?

  • Identifiera Säkerhetsbrister: Trots att många företag investerar i avancerade digitala säkerhetssystem, kan en enkel olåst dörr göra allt förgäves. Ett fysiskt penetrationstest hjälper till att identifiera eventuella brister i företagets fysiska säkerhet, som till exempel otillräcklig övervakning, dålig tillgångskontroll eller otillräcklig säkerhetsmedvetenhet hos personalen.
  • Ge personalen praktisk erfarenhet: Anställda är ofta den svagaste länken i en organisations säkerhetskedja. Genom att genomföra ett fysiskt penetrationstest som involverar social engineering, kan företaget utbilda sina anställda om de metoder som angripare kan använda för att manipulera dem och hur de kan skydda sig mot dessa attacker.
  • Förbättra Anställdas Medvetenhet: Det är lätt att låta säkerhetstänk och HR-utbildningar lämna medvetandet när man vet att de aldrig kommer vara till användning. Genom att utföra dessa test skapar man medvetenhet och bygger en riktig säkerhetskultur från praktiska erfarenheter.