Vår Rapport

Vår rapport är vår slutprodukt till er. I den så finns - förutom en beskrivning av vad som testats - även en full lista över alla brister, flexibelt skriven för att ta hänsyn till just era behov. Med i varje rapport är detaljerade tekniska instruktioner för hur de funna bristerna kan undvikas.

Detaljer

Här finns en lista över de olika sorters tester vi utför.

Webapplikationstest

Ett test av webapplikationer, oavsett programeringsspråk eller ramverk. Penetrationstestet utförs med både automatiserade verktyg samt manuella tekniker för att hitta även de mest obskyra bristerna

Mer information

API test

Applikationslogik och annan funktionalitet bygger på ett fungerande och säkert API. Vi har stor erfarenhet av dessa tester, oavsett REST, GraphQL eller annat så kan vi hjälpa till att säkerställa en säker hantering av känsliga personuppgifter.

Mer information

Cloudsäkerhet

En säkerhetsgenomgång av en molmiljö syftar till att identifiera säkerhetsproblem och sårbarheter. Vi ser över tillgången till resurser (IAM), analys av möjliga felkonfigurationer eller inställningar, samt ger en djupdykande bedömning av möjliga säkerhetsrisker.

Mer information

Fysisk Säkerhet / Social Engineering

En av de viktigaste delarna i ett företags säkerhet är den mänskliga aspekten av säkerhetskedjan. Vi ser över hur er fysiska säkerhet och personal hanterar ett försök av en aktör att tillgripa sig information eller intrång i er miljö.

Mer information

Mobilapptest

Ett typisk penetrationstest av en mobilapp inkluderar identifiering av sårbarheter som exponerade API-er, bristande autentisering och auktorisering, felhantering av datainmatning, bristande kryptering av data i viloläge, samt andra potentiella problem.

Mer information

Infrastruktur

Er IT infrastruktur är central till det dagliga arbetet, hot kan komma både utanfrån eller innifrån. Vi ser över både de externt exponerade delarna men även de interna delarna så som Active Directory för att säkerställa att ni inte är ett misstag från katastrofen.

Mer information